Digitálne televízne vysielanie

Digitálne TV vysielanie znamená vo všeobecnosti pre diváka predovšetkým výrazné rozšírenie programovej ponuky, zvýšenie kvality obrazu aj zvuku a možnosť doplnkových interaktívnych a semi interaktívnych služieb. Zároveň majú diváci možnosť získať podstatne kvalitnejší priamy záznam na digitálne média (počítačový disk alebo DVD). Pritom sa používa pôvodná alebo dokonca jednoduchšia anténa, bez nutnosti ďalších antén a anténnych zlučovačov.

Čo prináša digitálne vysielanie:

 • väčší výber televíznych a rozhlasových programov;
 • efektívne využitie frekvenčného spektra, zníženie elektromagnetického smogu a úspora energie;
 • jednoduchší príjem signálu aj v členitých a odľahlých regiónoch;
 • moderné doplnkové informačné a interaktívne služby;
 • väčšia konkurencia vďaka vstupu ďalších mediálnych subjektov a prevádzkovateľov vysielacích sietí;
 • nové možnosti mediálnej tvorby a jej aktívne vnímanie a kvalitný záznam.

Väčší výber televíznych programov

Na jednom televíznom kanále, o šírke 8 MHz z TV frekvenčného spektra, je možné vysielať:

 • jediný analógový televízny program
  alebo
 • digitálny programový multiplex (čo predstavuje minimálne 4 TV programy)

Jednoduchší príjem signálu

Vďaka vlastnostiam, ktoré sú typické pre digitálne vysielanie:

 • jednofrekvenčné siete (skupina vysielačov v danej oblasti pracuje na rovnakej frekvencii);
 • možnosť aspoň orientačného sledovania sily a kvality signálu na prijímači;
 • samoopravné vlastnosti digitálneho kódu pri prenose – stabilnejší príjem,

je možné ľahšie umiestniť anténu a naladiť prijímač. Do určitej miery je možné využiť aj signál odrazený od prekážok. Prijímače bývajú vybavené orientačným ukazovateľom sily a kvality signálu a všetky prijímané programy sú označené názvom.

Efektívne využitie frekvenčného spektra

Vďaka možnosti použiť jednofrekvenčné siete a predovšetkým vďaka použitej digitálnej kompresii, ktorá umožňuje na jednom kanále vysielať viacero programov zároveň, sa podstatne efektívnejšie využíva frekvenčné spektrum. To je dôležité, pretože frekvenčné spektrum je označované za obmedzený „prírodný“ zdroj a preto je nutné efektívne hospodárenie s ním.

Doplnkové informačné a interaktívne služby

Dátový tok digitálneho programového multiplexu môže obsahovať viacero dátových tokov. Tie sú využívané hlavne pre prenos televíznych, resp. rozhlasových programových služieb, ale vo všeobecnosti môžu obsahovať akékoľvek dáta. Preto môžu byť spolu s programovými dátami šírené aj ďalšie informácie a aplikácie. Tie potom môžu byť prostredníctvom koncového zariadenia (set-top-box) interpretované a môžu tak dopĺňať televízne vysielanie alebo prinášať ďalšie nezávislé informácie. Ak je koncové zariadenie (set-top-box) vybavený tzv. spätným kanálom, realizovaným spravidla cez internet, môže divák odosielať svoje reakcie späť do centra. Potom sa môže takto interaktívne riadiť aplikácie a zúčastňovať sa na hlasovaní, anketách, hrách, kurzoch, stávkach a prípadne nakupovať na diaľku.

Digitálna dividenda

Je časť frekvenčného spektra uvoľnená po prechode z analógového na digitálne vysielanie. Tieto frekvencie zostanú „voľné“ vďaka efektívnejšiemu využitiu frekvenčného spektra pri digitálnom pozemskom vysielaní. Uvoľnené frekvencie sa môžu použiť napríklad na ďalšie digitálne pozemské televízne vysielanie (multiplexy) alebo rozšírenie širokopásmového internetu.

Všetky dôležité informácie o DVB-T nájdete na špecializovanej stránke www.volnatelka.sk