Presscentrum

Towercom sa stáva multiplatformovým poskytovateľom

V uplynulých dňoch podpísal Towercom dohodu so spoločnosťami Slovak Telekom, a.s. a Antik Telecom, s.r.o.

Zo spoločnosti Towercom sa tak stáva multiplatformový poskytovateľ infraštruktúry. Popri vežovej infraštruktúre pozostávajúcej z viac ako 600 prístupových bodov po Slovensku odteraz Towercom sprístupňuje aj optickú infraštruktúru, ktorá je v tomto čase dostupná pre viac ako 14.000 domácností v Bratislave. Veľkoobchodnú ponuku môže využiť ktorýkoľvek poskytovateľ tzv. triple-play služieb, pričom má okamžite k dispozícii domácnosti pripojené optickou prípojkou, na ktorej môže ponúkať svoje vlastné portfólio služieb.

„Tento inovatívny prístup bol na Slovensku použitý prvý krát, kedy bola vybudovaná jedna otvorená optická infraštruktúra v mestskej zástavbe, napriek tomu si domácnosti budú môcť vybrať z viacerých poskytovateľov internetu alebo televízie. V minulosti si každý operátor budoval optické pripojenia sám, čo bolo neefektívne vzhľadom na pomerne vysoké vstupné investície. Keďže v optických vláknach môže súbežne poskytovať svoje služby viacero operátorov, je náš prístup prirodzeným smerovaním k znižovaniu nákladov,“ povedal Roman Fischer, generálny riaditeľ spoločnosti Towercom, a.s.

Slovenské domácnosti žiadajú moderné služby, vrátane rýchleho gigabitového internetového pripojenia, či interaktívnych televíznych služieb. Práve digitálna diaľnica v podobe optického pripojenia je moderným dlhodobým riešením, ktoré nahrádza pôvodné metalické pripojenia. Prvou etapou výstavby optickej infraštruktúry si zmodernizovalo svoje domovy viac ako 14.000 domácností v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto a noví poskytovatelia im budú môcť ponúknuť svoje inovatívne televízne a internetové služby.

„Záujem operátorov o model otvoreného prístupu k infraštruktúre nás do budúcna motivuje realizovať podobné projekty aj v iných lokalitách, pričom sa otvára priestor na splnenie nielen našej predstavy, ale aj vízie Európskej únie o rýchlom internetovom pripojení každej slovenskej domácnosti,“ dodáva Roman Fischer.

Spoločnosť Towercom, a.s. patrí k najväčším spoločnostiam poskytujúcim služby na slovenskom telekomunikačnom trhu a je najväčšou spoločnosťou v oblasti vysielania na Slovensku.

towercom logo footer Siamo.sk