Towercom dnes

Naše poslanie

Využívame našu infraštruktúru a znalosti na spájanie ľudí a obohatenie ich života.

 

towercom4

Už od roku 1926

...prinášame informácie a zábavu celému Slovensku. Zabezpečujeme rozhlasový a televízny signál pre takmer každú domácnosť.   

S úctou k tejto nepretržitej službe, neustálym zveľaďovaním technickej infraštruktúry a využívaním najmodernejších poznatkov robíme maximum pre to, aby boli informácie a zábava dostupné pre všetkých ľudí.

 

twrcm small1 twrcm small2 twrcm small3

Naša vízia

„Ako regionálny líder na trhu televíznych, rozhlasových a infraštruktúrnych služieb, prinášame jedinečnú hodnotu pre vysielateľov, telekomunikačných operátorov, firmy a ľudí.“

 Clipboard01

Tvoríme televíziu budúcnosti

Klasickú televíziu meníme na hybridnú, interaktívnu a multimediálnu platformu, prístupnú a prispôsobenú pre každého človeka kdekoľvek a kedykoľvek. 

Tvoríme infraštruktúru budúcnosti

Cielene rozvíjame technickú infraštruktúru, vďaka čomu sme pre telekomunikačných operátorov prirodzeným partnerom pri poskytovaní ich služieb. Našu infraštruktúru využívame ako otvorenú sieť, v ktorej sú navzájom prepojení nielen ľudia alebo objekty najrôznejších druhov, ale aj procesy, dáta a veci okolo nás.

Tvoríme služby a produkty budúcnosti 

Prostredníctvom nášho inovačného centra zavádzame nové riešenia do každodenného života. Naše produkty a služby pomáhajú naším partnerom plnohodnotne využiť ich potenciál a zásadným spôsobom prispievajú k zvyšovaniu kvality života ľudí. 

 

towercom small9 twrcom towercom small10

Akcionár

V roku 2014 prebehla zásadná zmena v akcionárskej štruktúre našej spoločnosti. Towercom potvrdil svoje silné postavenie na trhu ako aj to, že je vnímaný ako moderná, dynamická a úspešná telekomunikačná spoločnosť. Ďalšia etapa rozvoja našej firmy sa začala s novým akcionárom spoločnosti, ktorým sa stal Macquarie Infrastructure Funds. Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) patrí medzi významné svetové infraštruktúrne fondy, ktorý okrem Towercomu je vlastníkom aj britskej spoločnosti Arquiva či Českých Rádiokomunikácií. MIRA tím je tvorený z vysokokvalifikovaných špecialistov s hlbokými znalosťami z TELCO biznisu, prinášajúcich úspešné inovácie do všetkých svojich spoločností.

Výročná správa

 Certifikáty ISO

Politika spoločnosti

Výročná správa 2014 Certifikát ISO 9001 Politika IMS
Výročná správa 2015 Certifikát ISO 14001  
Výročná správa 2016 Certifikát ISO 27001  
Výročná správa 2017    

 

investori

 

towercom logo footer Siamo.sk