Press Centre

Towercom sa stáva multiplatformovým poskytovateľom (2)

V uplynulých dňoch podpísal Towercom dohodu so spoločnosťami Slovak Telekom, a.s. a Antik Telecom, s.r.o., v rámci ktorej budú môcť prostredníctvom optickej infraštruktúry Towercomu poskytovať svoje moderné služby koncovým zákazníkom.

Towercom predĺžil zmluvu s JOJ Group o využívaní vysielacej kapacity v rámci DVB-T (2)

Towercom, a.s., poskytovateľ služieb digitálneho terestriálneho a satelitného vysielania na Slovensku a JOJ Group, jeden z lídrov na televíznom vysielacom trhu na Slovensku, podpísali dohodu o predĺžení využívania vysielacej kapacity v rámci DVB-T. JOJ Group si tým zabezpečila terestriálne šírenie svojich staníc minimálne do roku 2021.

Page 4 of 4

towercom logo footer Siamo.sk