Press Centre

Towercom a Aspiro pomáhajú digitalizovať Srbsko (2)

Spoločnosť Towercom, a.s., prevádzkovateľ digitálneho terestriálneho vysielania na Slovensku, a poradenská spoločnosť Aspiro, a.s. sa stali poradcami ETV pri digitalizácii televízneho vysielania v Srbsku.

Srbská republika má povinnosť zrealizovať prechod na digitálne vysielanie (DSO = Digital Switchover) do 17. júna 2015. Tento termín bol stanovený medzinárodnou telekomunikačnou úniou (agentúra OSN) na konferencii v Ženeve v 2006.
Aktuálne je v Srbsku populárne ešte analógové vysielanie. Srbská vláda poverila národného prevádzkovateľa distribúcie televízneho vysielania štátny podnik Emisiona Tehnika i Veze (ETV) k urýchlenému prechodu na digitálne vysielanie v najnovšom štandarde DVB-T2.

Srbsko bude financovať tento náročný projekt v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) s ktorou rokuje o úvere do výšky 24 mil. EUR. EBRD tiež vyčlenila na prípravu projektu grantové zdroje. Medzi akcionárov EBRD patrí aj Slovenská republika.

Towercom patrí k najväčším spoločnostiam poskytujúcim služby na slovenskom telekomunikačnom trhu a je najväčšou spoločnosťou v oblasti vysielania na Slovensku. Aktuálne prevádzkuje štyri celoplošné digitálne terestriálne multiplexy, ktoré boli vybudované v rekordnom čase.

Po prechode z analógového vysielania na digitálne na Slovensku, ktoré prebehlo v roku 2012, sa DVB-T stalo obľúbenou formou príjmu televízneho signálu, ktorý využíva vo svojej domácnosti takmer 30% a v rekreačnom objekte (chata, chalupa) vyše 3% populácie SR vo veku 15-79 rokov (zdroj GfK, apríl 2014).
Práve skúsenosti zo slovenskej digitalizácie televízneho vysielania využije Towercom pri nadchádzajúcej digitalizácii TV vysielania v Srbsku, kde ETV je inštitucionálnym ekvivalentom Towercomu.

Partnerom Towercomu pri podpore digitalizácie vysielania bude spoločnosť Aspiro, ktorá pri realizácii projektu využije dlhodobé skúsenosti z manažovania nadnárodných technologických a implementačných projektov v oblasti telekomunikácií.
Okrem expertízy v oblasti telekomunikácií má Aspiro skúsenosti v podpore infraštruktúrnych projektov spolufinancovaných medzinárodnými rozvojovými bankami vrátane EBRD, na ktorých sa primárne venuje podpore projektového riadenia, obstarávania stavebných prác, tovarov a služieb, zefektívnenia prevádzky a finančného riadenia príjemcov úverov, a to v regióne západného Balkánu, v Turecku a v strednej Ázii.

Dejan Šmigić, riaditeľ Emisiona Tehnika i Veze zdôraznil svoje očakávania od konzorcia: „Očakávame, že Towercom a Aspiro nám prinesú pridanú hodnotu svojimi skúsenosťami s digitalizáciou na Slovensku ako aj s obstarávaním podľa pravidiel EBRD. Prvé dni spolupráce boli veľmi hodnotné pre nás a pomohli nám stihnúť termíny, ktoré sú predpokladom pre včasné dokončenie digitalizácie.“

„Veríme, že ETV ocení naše skúsenosti a prispejeme k rýchlej digitalizácii Srbska. Ako Towercom, tak aj Aspiro sú spoľahlivým a dlhodobým partnerom pri realizácii inovatívnych telekomunikačných riešení a implementácii medzinárodných infraštruktúrnych projektov,“ skonštatovali pri podpise zmluvy Zsolt Nagy, technický riaditeľ Towercomu a Miroslav Kučera, partner spoločnosti Aspiro.

towercom logo footer Siamo.sk