Press Centre

Voľná telka teraz ešte bližšie k divákom

Rozširovanie pokrytia 1. multiplexu

Spoločnosť Towercom, a.s. poskytovateľ služieb digitálneho terestriálneho vysielania na Slovensku, pokračuje v ďalšom rozvoji digitálneho terestriálneho vysielania DVB-T. V najbližších týždňoch bude spustených 10 nových vysielačov 1. celoplošného multi-plexu, ktoré zvýšia komfort príjmu bezplatného televízneho vysielania cez anténu.

Towercom neustále investuje do rozvoja vysielacích sietí DVB-T. Uvedením nových vysielačov 1. celoplošného multiplexu do prevádzky sa rozšíri jeho pokrytie až na 90 % obyvateľov Slovenska. To znamená, že kompletnú ponuku Voľnej telky ihneď a bez poplatkov bude môcť prijímať zadarmo už takmer každá slovenská domácnosť.

V tomto roku Towercom realizoval niekoľko projektov zameraných na rozvoj a modernizáciu televízneho vysielania cez anténu. Koncom leta úspešne spustil moderný vysielací štandard DVB-T2 v 4. celoplošnom multiplexe a takisto počas leta odštartoval testovacie vysielanie UHD 4K v Bratislave.

Dnes, 29. septembra 2016 sa uvádza do prevádzky vysielač v prvej lokalite, konkrétne Rož-ňava – Dievčia skala, kde už diváci môžu prijímať aj ponuku 1. multiplexu s televíznymi sta-nicami WAU, Dajto, TV Lux a TV8. Plánovaný časový harmonogram spustenia ďalších vysie-lačov je uvedený v tabuľke.

  Lokalita Kóta Kanál Dátum spustenia
1 Rožňava Dievčia skala 57 29.9.2016
2 Trenčín Nad Oborou 55 41.týždeň
3 Snina Magurica 57 42.týždeň
4 Stará Ľubovňa Kolník 41 43.týždeň
5 Čadca Husárik 35 43.týždeň
6 Detva Javor 49 november 2016
7 Považská Bystrica Žiar 35 november 2016
8 Bralova skala Bralova Skala 44 november 2016
9 Námestovo Magurka 44 november 2016
10 Kráľovský Chlmec Malý vrch 57 november 2016

Divákom Voľnej telky v nových lokalitách odporúčame, aby si na svojich DVB-T prijímačoch alebo televízoroch, spustili automatické vyhľadanie nových TV staníc. Podrobné informácie o kompletnej ponuke Plustelky a Voľnej telky získajú zákazníci na webovej stránke www.plustelka.sk, na infolinke 0650 44 44 00 alebo u predajcov anténovej techniky.

Voľná telka je jedinou televíznou platformou s ponukou slovenských celoplošných TV staníc bez mesačných poplatkov.

towercom logo footer Siamo.sk